Een vijver van steen/betonaanleg4

  Voordelen:

  •  Het materiaal is degelijk en duurzaam
  •  Lekkage van wand is van buitenaf of binnenuit wortels planten) praktisch uitgesloten 

 Nadelen:

  • Het bouwen vereist bouwkundige kennis en tijd.   
  • De vijverwand kan na het waterdicht maken, onjuiste stoffen afgeven aan het vijverwater. 
  • Langdurige kalkafgifte aan water (toename algengroei)