Moerasplanten zijn een schakel in het geheel van de zuivering van het water.aanleg6 

Om zwevende alg tegen te gaan, heb je zuurstofplanten nodig die voedingsstoffen uit het water halen. Zij kunnen in deze functie geholpen worden door moerasplanten met veel groen. Velen hebben aan de monding van de watertoevoer van een beekje of overloop, een moeraszone gebouwd. Dit is een plek waar veel moerasplanten met veel bladgroen staan, die het water als het ware filteren voor het water terug in de vijver stroomt.

Tips:

  • Houd er rekening mee dat door een moeras de vijver (door verkleining van het open wateroppervlak) kleiner lijkt.
  • De vijveraarde moet wat klei bevatten.
  • Om verzuring van het moeras tegen te gaan:  
    - legt u op de ondergrond eerst een laag groffe kiezels 
    - vervolgens drapeert u daar worteldoek over 
    - pas daarna stort u de vijveraarde er op. Zie afbeelding hieronder
  • Maak bij de overgang van moeras naar open water een opstaand  randje. Zie afbeelding hieronder

moeras aarde