Hoe komt het toch”, zei Gauw tegen Goed: “dat ik je zo zelden ontmoet?”.

Achteraf gezien hadden keuzes soms anders moeten zijn.

Daarom is het misschien beter altijd te beginnen met rustig lezen?

Niets is leuker dan een vijver waarin je alles kunt zien zwemmen, krioelen en krabbelen.

helder water

Prachtige onderwaterpanorama’s  om van te genieten.

En luchten die weerspiegelen op het wateroppervlak

Als het water tenminste helder is …

Wat gaat er aan vooraf?

Vijverwater verandert steeds van samenstelling

Bacteriebestanden veranderen continue qua soort en aantallen, de hoeveelheid zuurstof is nooit hetzelfde, de kalk- en zuurgraad schommelt altijd. De hoeveelheid onderwaterplanten (lees: bladgroen) kan groot of minimaal zijn. 
 

Wanneer alles niet te veel en niet te weinig is en alles in volledige harmonie met elkaar kan leven, dan noemt men dat: Het biologisch evenwicht

kikker vlinder kl

Wanneer het water niet helder is, kan dat komen door:

  • Veel zwevend vergaan organisch materiaal als blad, oud turf of veen.
  • Omgewoeld zand of zwevende kleideeltjes.
  • Rommelende karpers, goudvissen, grondelaars en bodemvissen.
  • Zwevende alg. Zie de pagina over Algen                     

 

karper 1 kl

Mogelijke oplossingen voor troebel water: 

  • Veel vergaan organisch materiaal als blad, oud turf of veen: zwevend organisch materiaal zinkt amper.  Bodem geregeld schoonhouden met een grofmazig net.Gevolgd door een meer fijnmazig net. Maak een bodem in etappes en voorzichtig schoon met langzame bewegingen.
  • Omgewoeld zand of zwevende kleideeltjes: zinkt uiteindelijk als hetwater niet steeds in beweging wordt gehouden.
  • Rommelende karpers, goudvissen, grondelaars en bodemvissen:verwijderen.